top of page
projekty

projekty

IMG_1671.jpeg

Po Prostu

SUNNY SUNDAY ENG.jpg

Sunny Sunday
(Last But Not Last)

FEMINISTFUTURES_LOGO_RGB.jpeg

Feminist Futures

Czuły spektakl

Czuły spektakl

Breaking the Spell_Insta_Highlight_edited.jpg

Breaking the Spell podcast

Kilka_obcych_sow_po_polsku.jpg

Slow Motion

MB_Logo_Animated_01.gif

Moving Borders

unnamed.jpg

Breaking the Spell

IVN_3654_edited_edited.jpg

"Artwork" Florina Fluerasa / rezydencje artystyczne apap Feminist Futures

o nas

Instytut Sztuk Performatywnych jest organizacją kultury umożliwiającą interdyscyplinarny i międzynarodowy rozwój sztuki aktywnej społecznie. Celem InSzPer jest stworzenie przestrzeni dla artystycznej pracy, która pozostaje wolna od instytucjonalnej przemocy i rozwija praktyki zero waste w sferze kultury. Troska o ekologię instytucji kultury to unikanie marnotrawienia zasobów w obszarze międzyludzkich relacji, dbanie o ich jakość i budowanie wzajemnego szacunku wobec podejmowanego wysiłku i czasu włożonego w pracę. To także wypracowanie nowego, kolektywnego modelu zarządzania, w którym główną rolę odgrywa wspierający i twórczy feedback. InSzPer jest także odpowiedzią na instytucjonalny kryzys, wynikający ze sprzeczności pomiędzy nowymi kierunkami artystycznej praktyki a zwyczajowym systemem produkcji. Instytut dąży do stwarzania inspirujących i bezpiecznych warunków pracy, w których kluczowa jest możliwość wymiany pomysłów, praktyk i doświadczeń.

Szczególnie istotna w pracach InSzPer jest realna, zakrojona na szeroką skalę współpraca międzynarodowa. Instytut jest przestrzenią dla dialogu między kontekstem polskim i zagranicznym, otwiera drogę nieoczywistym sojuszom, stawia na niezależność myślenia. 

Opierając się na tych założeniach, InSzPer pracuje nad projektem międzynarodowego domu pracy twórczej w Warszawie - przestrzeni, w której artyści szeroko rozumianych sztuk performatywnych otrzymają miejsce, czas i merytoryczne wsparcie, potrzebne nie tylko do kreacji nowego dzieła artystycznego, ale też do rozwoju swojej praktyki i budowania relacji z odbiorcami. W tak pomyślanym domu pracy twórczej, warszawscy polscy i zagraniczni artyści będą mieli możliwość spotkania i wzajemnej inspiracji, wymiany idei oraz warsztatu.

Za obecną koncepcją InSzPer stoją Michał Buszewicz, Marta Keil, Grzegorz Reske, Anna Smolar, Weronika Szczawińska i Piotr Wawer Jr, tworzący kolektyw zarządzający fundacją.

o nas

zespół

Buszewicz.jpg

Michał Buszewicz

Keil_Agencja BlowUp 2_cz-b.jpg

Marta Keil

IMG_6442.jpeg

Grzegorz Reske

Smolar B&W

Anna Smolar

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
Szczawińska.jpg

Weronika Szczawińska

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
Wąs.jpg

Piotr Wawer Jr

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
zespół/team
kontakt
bottom of page