1/2

Feminist Futures

InSzPer (Instytut Sztuk Performatywnych) od 2020 roku jest partnerem sieci apap (advancing performing arts project). Apap to międzynarodowa sieć 11 organizacji kulturalnych z całej Europy, która istnieje od 2000 roku. Finansowana w ciągu ostatnich dwudziestu lat przez programy kulturalne UE, sieć apap wspierała dużą liczbę artystów, rozwijała nowe formaty, nowe praktyki artystyczne i uważnie obserwowała zmieniające się potrzeby sztuk performatywnych. 

 

W latach 2020-2024 InSzPer współtworzy z partnerami apap nowy projekt - FEMINIST FUTURES, który postawił sobie ambitny cel: inicjowanie kluczowych zmian społecznych poprzez sztukę. Głównym założeniem projektu jest praca nad nierównościami we współczesnych sztukach performatywnych, zainspirowana przez myśl feministyczną i intersekcjonalną, poszukiwanie rozwiązań strukturalnych i podnoszenie świadomości społecznej w tym obszarze. Założenia te dotyczą nie tylko praktyk artystycznych, wytwarzanych przy wsparciu sieci projektów i spektakli, ale także metod pracy samej sieci, która stara się rzucić wyzwanie zwyczajowym sposobom pracy w sztukach performatywnych i eksperymentować z nowymi.

Program wspólnej pracy w latach 2020-2024 można znaleźć na stronie www.apapnet.eu

Logo_Polish.jpg